Cùng người yêu tránh nóng ở “Nam Du” trong dịp lễ 30/4 – 1/5 này

Mùa hè gõ cửa, mang theo cái nắng chói chang cùng những ngày xấp xỉ 40…