Thời gian tắm nắng cho trẻ sơ sinh thích hợp nhất

Thời gian tắm nắng cho trẻ sơ sinh như thế nào là thích hợp ? Việc…